.

Něco z czechteku (aktualizace)


Co by měl Kocáb udělat


Před pár dny vyměnil Michael Kocáb Džamilu Stehlíkovou ve funkci Ministra bez portfeje zodpovědného mimo jiné za lidská práva. Nový ministr skrze média sdělil, že naváže na práci předchůdkyně a představil své priority. Nechci polemizovat, jestli nápady ministryně Stehlíkové stály zato a mohly ve vývoji společnosti a státu ve věci Lidských práv něco změnit. Chci ovšem veřejně připomenout něco z toho na co by nový ministr neměl zapomenout. Zvláště když svoje vládní angažmá označil jako službu a veřejnosti sdělil, že prosazování lidských práv v ČR může být většinou obyvatel vnímáno kontraverzně.

Michale Kocáb se v roce 2005 veřejně kriticky vyjadřoval k zásahu policie proti účastníkům tanečního setkání Czechtek, byl na demonstraci i při projednávání celé věci v Senátu ČR. Je tedy více než logické, aby se zasadil o vyšetření celé věci. Ministr Langer v celé věci více než zklamal. Jeho vyjádření, že po tak dlouhé době nelze již nic prokázat, je ukázkou toho,jak policejní a ministerská mašinérie může semlít i doté doby kriticky myslícího opozičního poslance. V této příležitosti je vhodné popřát Kocábovi, aby se mu v myšlení a postojích nepřihodilo něco podobného, jako se dle provedených kroků stalo právě Langerovi.
Co tedy ve věci zásahu na Czechteku může Kocáb udělat?

Může iniciovat např. usnesení vlády, v kterém reflektuje stav, že i přes řadu publikovaných jasných zneužití pravomoci veřejného činitele nebylo ze strany orgánů kontrolujících práci policie shledáno pochybení. Upozorňuje na fakt, že dosavadní rozsudky občanskoprávních soudů k této věci konstatují pochybení ze strany zasahujících policistů a přiznávají omluvy a odškodnění poškozeným.

V usnesení může Vláda ČR žádat od Ministrova vnitra a spravedlnosti, aby do 20 dnů zpracoval zprávu, proč a jakým způsobem se kontrolní orgány spadající pod oba rezorty celou věcí zabývaly, včetně plných verzí případných rozhodnutí a usnesení.

Vláda dále může pověřit ministra Michaela Kocába, aby na základě předložených materiálů zpracoval analýzu stavu vzhledem k zveřejněným faktům k zákroku na Czechtek a výsledkům kontrolních orgánů Ministerstva vnitra a spravedlnosti do 15. března 2009.

Dále by se měl pan ministr Kocáb zaměřit na zavedení nezávislé kontroly policie a to zákonnou formou. Stejně tak by neměl zapomenout na právní vymahatelnost práva na informace společně se zavedením sankcí pro ty, co informace poskytnout občanům nechtějí. Dalším zásadním tématem by mělo být řešení fenoménu bezdomovectví – veřejně prospěšné práce, prominutí dlužných částek na zdravotní a sociální pojištění, startovací byty. Jako rocker by neměl zapomenout na zavedení jiného přístupu státu k návykovým a psychotropním látkám – dekriminalizace konopí, úvaha nad smysluplností stíhání konzumentů tvrdých drog ( černé peníze mafii, pouliční kriminalita).

Připomínám tyto věci veřejně právě proto, aby najednou nenastal čas, kdy nový ministr řekne jako jeho předchůdkyně "řešíme jiné podstatnější věci" nebo "už není čas".

 

(více)
06.02.2009 00:05:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se